Kenia ligt in midden Afrika en is ongeveer 14 maal zo groot dan Nederland.

Homa Bay is een district ongeveer zo groot als de provincie Overijssel. Het ligt in het zuid-westen van Kenia zo'n 400 km verwijderd van Nairobi, niet zo ver verwijderd van het Victoriameer.


Keniadagen 2022

De Keniadagen 2022 waren een groot succes.
Ruim 60 private initiatieven zijn eind juni en begin juli drie dagen bijelkaar in de nieuwe, licht doorvloede raadszaal van Tilburg, om expertise te delen, te netwerken en actuele presentaties te zien.
Twee dagen gevuld met workshops en één dag waarop de Keniaanse Ambassadeur Judith Sijeny, de Tilburgse wethouder Yusuf Celik enthousiast vertelden over ontwikkelingssamenwerking.
Sara Kinsbergen, expert op het gebied van private initiatieven, was de dagvoorzitter.
Na afloop van de Keniadagen zijn er al aanmeldingen voor de organisatie van een follow-up. De aanwezigen waren bijzonder enthousiast.

Het verslag is hier te lezen. SDG staat voor:
Sustainable Development Goals
van de Verenigde Naties
(duurzame ontwikkelingsdoelen)
Er zijn 17 ontwikkelingsdoelen die door de VN zijn opgesteld.

Onze Stichting Homa Bay / Kenya ondersteunt momenteel een project in de regio West-Karachuonyo in het district Homa Bay. De Green Energy Project I is bijna afgerond en de Green Energy Project II is in de voorbereiding van start gegaan. Aan de voet van de Homa Hills heeft de plattelandsschool Ndhole Primary School een keuken op zonne-energie, een Solar Kitchen, gekregen met fondsen uit Nederland. Ook zijn er drie schoolkeuken moestuinen aangelegd, zodat de school ingrediënten uit eigen tuin kan gebruiken voor een dagelijkse, warme, voedzame lunch voor de kinderen.

Het eerste project is uitgevoerd door onze partnerorganisatie Education and Health for Children in Kenya. Deze organisatie heeft ook alle stakeholders in de school community een jaar lang van trainingen voorzien om zo meer grip te krijgen en zelfvoorzienender en onafhankelijker te worden.

De Global Goals die dit project dient zijn:
doel 1. ‘einde aan armoede’,
doel 2. ‘geen honger’,
doel 4. ‘onderwijskwaliteit’ en
doel 7. ‘betaalbare en duurzame energie’. Bestuur:

Jeannette Veninga (voorzitter)
Dirk Wascher (bestuurslid)

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

KvK nr.: 75582406 RSIN/fiscaal nr.: 860330813

Giften kunnen worden overgemaakt op onderstaand banknummer: NL05 TRIO 0788 8069 55ten name van J.I. Veninga / Stg. Homa Bay/Kenya

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Wil je meer weten over onze stichting? Bel 06 44881486 of stuur een mail naar onderstaand adres.

Jaarrekening 2021

Jaarrekening 2019-2020

Bijlagen:

Aktieplan (ENG)

Akte van Oprichting (Statuten)

Onze partnerorganisaties in Kenia zijn:
1) Education and Health for children in Kenya. De missie van deze organisatie is ‘Werken met impact voor kwetsbare communities’.
2) ‘Our Water Our Life’, een informele lobby van vrijwillige boeren, ondernemers, inwoners en scholen in het district Homa Bay. Het is een netwerk gevormd om droogte en voedseltekort in Homa Bay tegen te gaan. De gedreven journalist Okech Kendo is de oprichter. Deze organisatie ondersteunt bij levering en opslag van materialen en geeft tijdig, noodzakelijke informatie uit de regio.