Locatie


Kenia ligt in midden Afrika en is ongeveer 14 maal zo groot dan Nederland.

Homa Bay is een district ongeveer zo groot als de provincie Overijssel. Het ligt in het zuid-westen van Kenia zo'n 400 km verwijderd van Nairobi, niet zo ver verwijderd van het Victoriameer.

Actueel project

SDG staat voor:
Sustainable Development Goals
van de Verenigde Naties
(duurzame ontwikkelingsdoelen)
Er zijn 17 ontwikkelingsdoelen die door de VN zijn opgesteld.

Momenteel ondersteunt de stichting Homa Bay / Kenya een project in Karachuonyo in het district Homa Bay.

Aan de voet van de Homa Hills krijgt de plattelandsschool Ndhole Primary School binnenkort een keuken op zonne-energie, een Solar Kitchen. Daarbij wordt er gewerkt aan een grote school moestuin, zodat de school ingrediënten uit eigen tuin kan gebruiken in de keuken.

Een programma uitgevoerd door onze partnerorganisatie Education and Health ondersteunt alle stakeholders in de school community een jaar lang met trainingen om zelfvoorzienend en onafhankelijk te worden.

De Global Goals die dit project dient zijn:
doel 1. ‘einde aan armoede’,
doel 2. ‘geen honger’,
doel 4. ‘onderwijskwaliteit’ en
doel 7. ‘betaalbare en duurzame energie’.

Stichting

Voorzitter: Jeannette Veninga
Secretaris: Millie Ngicho

Nieuwe bestuursleden gezocht!

Wil je bestuurslid zijn bij deze succesvolle stichting met projecten in Kenia? Wij zoeken mensen met kennis van hernieuwbare energieën (renewable energy), technologisch innovatieve oplossingen voor kleinschalige, rurale energie- en waterproblemen van (school) communities in West-Karachuonyo. We ontmoeten elkaar tien keer per jaar on- en/of offline. Ben je een open en nieuwsgierig mens met interesse in ontwikkelingsprojecten, meld je dan via info@i-guide-reizen.com. Meer informatie over onze stichting kun je vinden via onze website http://www.sdg4homabay.org

KvK nr.: 75582406 RSIN/fiscaal nr.: 860330813

De Stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Jaarrekening 2019-2020

Giften kunnen worden overgemaakt op onderstaand banknummer: NL05 TRIO 0788 8069 55, ten name van J.I. Veninga / Stg. Homa Bay/Kenya

Wil je meer weten over onze stichting? Bel 06 44881486 of stuur een  Email

Bijlagen:

Aktieplan (ENG)

Akte van Oprichting (Statuten)

Onze partnerorganisaties in Kenia zijn:
1) Education and Health for children in Kenya. De missie van deze organisatie is ‘Werken met impact voor kwetsbare communities’.
2) ‘Our Water Our Life’, een informele lobby van vrijwillige boeren, ondernemers, inwoners en scholen in het district Homa Bay. Het is een netwerk gevormd om droogte en voedseltekort in Homa Bay tegen te gaan. De gedreven journalist Okech Kendo is de oprichter. Deze organisatie ondersteunt bij levering en opslag van materialen en geeft tijdig, noodzakelijke informatie uit de regio.